Operating room
29.07.2020

Bu birimde 1 Anestezi Uzman Doktor, 1 Anestezi Teknisyeni, 1 Hemşire, 1 Tıbbi Sekreter bulunmaktadır. Ameliyathane Ünitesinde, tam donanımlı 1 tane ameliyat salonumuz, uyanma odamız ve 2'şer yataklı 2 hasta odası mevcuttur. Genel anestezi veya sedasyon ile cerrahi (diş çekimi, diş eti tedavisi kemik grefti, kemik kisti vb.)  operasyonlar salonlarımızın birisinde yapılırken,diğer salonumuzda lokal anestezi uygulamaları ile operasyonlar yapılabilmektedir.

 

Genel anestezi ve sedasyon uyguladığımız hasta grupları;

 

-       Genel anestezi gerektiren cerrahi girişimler.

 

-       Gelişim geriliği olan çocuk ve erişkin hastalar.

 

-       İletişim kurulamayan (koopere edilemeyen) çocuk hastalar

 

-       İleri derecede fobisi (korku) olan çocuk ve erişkin hastalar.

 

-       Lokal anestezi ile tek seansta yapılması mümkün olmayan bir çok cerrahi işlemin kısa sürede (2-3 saat)  genel anestezi altında yapılması planlanan hasta grubu.