Dental İmplant
29.07.2020Ağız içerisinde dişi kalmamış hastamızın dental implant tedavisi ile alt-üst çene porselen yapılarak
fonksiyonel, estetik ve fonasyon olarak tedavisi tamamlanmıştır. 
implant145324647.jpeg


Mesio-distal olarak çok az mesafesi olan hastamızın dental implant ve sonrasındaki kronlanmış hali

implant145324646.jpeg